KONTROL AF KRONISK SYGDOM

 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder rutinestatus af kronisk sygdom 1-4 gange om året.

Den enkelte status er typisk delt i 2 besøg i lægehuset: 
- konsultation med blodprøvetagning og evt. andre forundersøgelser
- opfølgende konsultation med egentlig status og evt. regulering af behandlingen

De 2 konsultationer vil typisk være med nogle dages mellemrum så der kan være svar på prøverne.

Indenfor sygdomsgrupperne:

- For højt blodtryk

- sukkersyge type 2

- rygerlunger

- stofskiftesygdom

- knogleskørhed 

varetages forløbet af et behandlerteam: din faste læge + din faste sygeplejerske. Sygeplejersken varetager selv konsultationen og lægen inddrages ved behov.