KONSULTATION

 

 

 

 

 

 

Konsultation foregår kun efter aftale.

Brørup Lægehus er et kompagniskab mellem de faste læger. Det betyder, at lægerne er fælles om alle tilmeldte patienter. Ved tidsbestillingen kan du ønske tid ved den læge i Lægehuset, du ønsker. Der kan være forskel på ventetiden mellem de enkelte læger.

Ved akutte problemer kan du altid få en tid samme dag, men måske ikke hos den læge, du sædvanligvis benytter, da der kan være forskellige ventetider hos lægerne.

Ved ikke-akutte problemer er der ofte en eller flere dages ventetid. I visse tilfælde, som større attester, børneundersøgelser og operationer, samt under lægens fravær og ferie, kan der dog være lidt længere ventetid.

Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter. Vi beder da om din forståelse - det kunne jo være dig, der har behov en anden gang.

Sygeplejerskerne varetager også konsultationer.