KONTAKT KLINIKKEN. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

 

MIN LÆGE APP

MIN LÆGE APP 

 

- BRØRUP LÆGEHUS OPFORDRER ALLE VORES PATIENTER TIL AT DOWNLOADE MIN LÆGE APP  TIL DERES SMARTPHONES:

 

HTTP://MINLAEGEAPP.DK

 

- VIA MIN LÆGE APP ER DET LET AT BESTILLE MEDICIN, LÆSE PRØVESVAR OG KONTAKTE LÆGEHUSET VIA E-MAIL ELLER VIDEOKONSULTATION

 

- I MIN LÆGE APP KAN DU LET SE, HVILKE KONSULTATIONER DU HAR BOOKET I LÆGEHUSET

 

MIN LÆGE APP ER EN SIKKER APP, DER ER UDVIKLET I SAMARBEJDE MED DE DANSKE SUNDHEDSMYNDIGHEDER

 

 

VIDEOKONSULTATION

SEKRETARIATET

- SEKRETARIATET I LÆGEHUSET ER LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE AF  IKKE-AKUTTE TILSTANDE I FØLGENDE TIRDSRUM:

 

- 8.00 - 9.00

 

- 10.00 - 10.30

 

- 12.00 - 13.00

 

TUSIND TAK FOR AT RESPEKTERE DETTE.

 

VIDEOKONSULTATION

- VIA MIN LÆGE APP KAN DU BOOKE VIDEOKONSULTATION MED DIN LÆGE ELLER SYGEPLEJERSKE.

- VIDEOKONSULTATION KAN SAMMENLIGNES MED FREMMØDEKONSULTATION: SAMME TID OG FORMÅL BLOT ET NYT FORMAT

- VIDEOKONSULTATION SKAL SES SOM ET SUPPLEMENT TIL FREMMØDEKONSULTATION OG KAN FOREGÅ I EGET HJEM ELLER PÅ ARBEJDSPLADSEN

- DER KAN FOREKOMME FORSINKELSE I DET VIRTUELLE VENTEVÆRELSE, LIGESOM VED FREMMØDE. DERFOR ER DET VIGTIGT MED TÅLMODIGHED OG AT PATIENTEN IKKE LOGGER AF I VENTETIDEN

- VIDEOKONSULTATION FORPLIGTER BÅDE PATIENT OG LÆGE I SAMME GRAD SOM FREMMØDEKONSULTATION

 

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE DIG I VIDEOKONSULTATIONEN !! 

 

STATUS I BRØRUP LÆGEHUS

KRISESAMTALER VED SYGEPLEJERSKEN

- BRØRUP LÆGEHUS KAN NU TILBYDE KRISESAMTALER VED VORES DYGTIGE SYGEPLEJERSKER.

- DISSE SAMTALER VIL OFTEST KUNNE TILBYDES SAMME DAG ELLER DAGEN EFTER.

- DET VIL TYPISK LETTERE PSYKISKE PROBLEMER RELATERET TIL STRESS, DEPRESSION, ANGST OG LIVSKRISER.

- DER VIL VÆRE TALE OM KORTERE SAMTALER, HVOR PATIENTES PROBLEM BLIVER AFDÆKKET. DER TILBYDES RÅDGIVNING, OG DER LÆGGES EN PLAN SAMMEN MED PATIENTEN.

- DER KAN TILBYDES OPFØLGENDE SAMTALE VED BEHOV.

- SYGEPLEJERSKEN ER EFTERUDDANNET TIL AT VARETAGE DISSE SAMTALER, OG SYGEPLEJERSKEN HAR ALTID MULIGHED FOR SUPERVISION MED DE FASTE LÆGER I LÆGEHUSET.

- SYGEPLEJERSKEN KAN IKKE STILLE PSYKIATRISKE DIAGNOSER, OG HVIS DER SKAL HENVISES TIL PSYKOLOG SKAL LÆGEN INVOLVERES.

TAG GODT I MOD LÆGEHUSETS NYE TILBUD !

 

 

KØB DIT EGET BLODTRYKSAPPARAT

Har du en kronisk sygdom ( fx højt blodtryk, hjertesygdom eller sukkersyge) som kræver, at du får målt blodtryk inden dine kontroller i lægehuset, så opfordrer vi til, at du køber dit eget blodtryksapparat.

Dels er det vanskeligt for lægehuset altid at have blodtryksapparater til udlån.

Dels giver det bedre mulighed for egen kontrol af sit blodtryk, og man bliver mere tryg ved at bruge et apparat, som man kender godt.

Vi opfordrer til at købe et godkendt og solidt blodtryksapparat fx på apoteket, hvor du samtidigt kan blive instrueret i funktionerne.

 

 

KONSULTATIONER VED SYGEPLEJERSKEN

 

LIDER DU AF EN ELLER FLERE AF DISSE SYGDOMME:

 

- FOR HØJT BLODTRYK

- SUKKERSYGE TYPE 2

- RYGERLUNGER/KOL

- STOFSKIFTESYGDOM

- KNOGLESKØRHED

 

SÅ LÆS FØLGENDE:

 

KONTROLLER AF STABILE PATIENTER MED OVENSTÅENDE KRONISKE SYGDOMME FOREGÅR UDELUKKENDE VED KONSULTATIONER MED LÆGEHUSETS SYGEPLEJERSKER.

 

DEN SAMLEDE BEHANDLING OG FORLØB BLIVER TILRETTELAGT AF ET TEAM BESTÅENDE AF DIN FASTE LÆGE + DIN FASTE SYGEPLEJERSKE, MEN DET ER ALTSÅ SYGEPLEJERSKEN DU HAR KONSULTATIONER HOS.

PÅ DEN MÅDE FRIGIVES VIGTIGE LÆGETIDER, SÅLEDES AT DU LETTERE KAN KOMME I KONSULTATIONEN HOS DIN FASTE LÆGE MED DE ANDRE SYGDOMSPROBLEMER DU MÅTTE HAVE.

 

TAG GODT I MOD JERES BEHANDLER-TEAMS :)

NYHEDER

VANEDANNENDE MEDICIN

 

Receptfornyelse ved personligt fremmøde

Sundhedsstyrelsen kræver receptfornyelse af vanedannende medicin skal ske ved personligt fremmøde hos egen læge.

Med vanedannende medicin menes:

 

- OPIOIDER (fx morfin, tramadol, kodein)

- BENZODIAZEPINER ( beroligende medicin og sovetabletter)

- ADHD ( enkelte præparater)

 

Udover at medicinen kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.

 

I Brørup Lægehus er det kun muligt at forny recepter ved PLANLAGTE KONSULTATIONER:

- ÅRSKONTROL: 1 gang årligt planlægges behandlingen ved lægekonsultation.

- RECEPTFORNYELSEN hver 6 - 12 uge foregår ved planlagt sygeplejerskekonsultation.

Du kan altså IKKE forny recepter i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende sig spontant i sekretariatet

 

 

Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelsen rettet til din læge og ikke lægehusets personale.

 

Du kan læse mere om sundhedstyrelsens vejledning på nedenstående link:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-medicin-er-revideret

UDDANNELSESLÆGER I LÆGEHUSET

 

Læge Maria Gad Eskesen

 

Læge Victoria Man

 

Læge Anne Hedegaard Leth

 

Herudover er der tidligere uddannelseslæger, der ind i mellem har en arbejdsdag i lægehuset. Læs mere under fanebladet: PERSONALE

Vi mange uddannelseslæger i Brørup Lægehus.

Alle lægerne er færdiguddannede læger og er i forskellige forløb i deres vej til speciallæge.

De får alle daglig supervision af de faste læger i lægehuset.

Som patient vil du ofte kunne blive tilbudt en hurtig tid ved en af vores dygtige uddannelseslæger.

Vi er stolte af at biddrage til uddannelsen af nye speciallæger.

Tag godt i mod vores uddannelseslæger !

HJEMMESIDEN/PATIENTPORTALEN

 

Sådan logger du på trin for trin

NY BRUGER:

1) Klik på "Kontakt Klinikken" og på "Ny bruger"

2) Indtast personoplysninger og tryk på "Opret bruger"

3) Du modtager en e-mail og er nu oprettet

 

LOG IND PÅ "PATIENTPORTALEN":

1) Indtast CRP-nummer og adgangskode og tryk "Log ind"

2) Åben din e-mail og afvent at du får tilsendt "Sikkerhedskode"

3) HUSK: Du skal IKKE lukke siden med "Patientportalen" ned mens du åbner din e-mail

4) Indtast den tilsendte "Sikkerhedskode" i "Patientportalen" og tryk "Log ind"

 

GLEMT ADGANGSKODE:

1) Tryk på "Glemt adgangskode"

2) Indtast CPR-nummer og e-mailadresse og tryk "Nulstil adgangskode"

3) Du modtager email link, der anvendes til at vælge ny adgangskode

 

HUSK AT OPDATERE "PATIENTPORTALEN" HVIS DU ÆNDRER TELEFONNUMMER ELLER E-MAIL

 

BLANDET INFORMATION

 

 

TELEFONISK HENVENDELSE

 

I perioden kl. 8.00 - 9.00 er der ofte travlt grundet henvendelser fra patienter med AKUT opstået sygdom.

Derfor opfordrer vi til at IKKE akutte henvendelser (for eksempel medicinbestilling, tidsbestilling mm) foregår i tidrummet kl. 9.00 - 14.15

Desuden opfordrer vi til, at personlige henvendelser i sekretariatet begænses videst muligt.

I stedet ønsker vi at patienter benytter hjemmesiden til medicinbestilling, tidsbestilling, video- og email-konsultation.

 

UDDANNELSESLÆGER

 

I Brørup Lægehus ønsker vi at afhjælpe lægemanglen. Derfor har vi altid 2 - 3 uddannelseslæger i lægehuset.

Således vil over 1/3 af alle konsultationer i lægehuset foregår ved en uddannelseslæge.

Dette er vigtig information, således at vores patienter forventer, at de ofte vil blive tilbudt konsultation ved vores uddannelseslæger.

Uddannelseslægerne er alle kompetente, uddannede læger, og ofte vil der være kortere ventetid til konsultaion ved uddannelseslægerne.

 

UDEBLIVELSER

 

Lægehuset oplever desværre mange udeblivelser. Vi vil bede dig melde afbud i god tid, så en anden patient kan få din tid.

Du vil få tilsendt et udeblivelsesbrev, hvis du udebliver fra en konsultation

 

Cookiepolitik

Her kan du læse vores cookiepolitik

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - onsdag: 8.00 -15.00

Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 -13.30

TELEFONISK

88 43 77 77

Man - Tors: 8.00-14.30

Fre: 8.00 - 13.30

Der er åbent på AKUT-telefonen indtil kl 16.00 alle dage i tilfælde af akut opstået sygdom.