VI VIL GERNE VÆRE ENDNU BEDRE!

 

 

 

 

 

 

I Brørup Lægehus forsøger vi hele tiden at yde en god service. Vi har derfor brug for din tilbagemelding om, hvorledes du oplever Lægehuset som patient eller pårørende. På den måde kan du være med til at gøre Lægehuset endnu bedre.
Skriv herunder dine kommentarer og aflever sedlen i receptionen eller læg den i postkassen.
Du må gerne være anonym.
Tak for hjælpen!

ris_og_ros.pdf

 

Klage over behandling

Du er til enhver tid berettiget til at klage over behandlingen, såvel den servicemæssige som den lægefaglige.
Klager kan fremsættes af patienter, pårørende eller samarbejdspartnere mundtligt eller skriftligt.
Klagen fremsættes til Lægehuset, Regionen eller Patientombuddet. Regionen håndterer serviceklager, mens klager over faglig virksomhed og behandling stiles til Patientombuddet.
Klik på nedenstående link afhængig af, hvortil du ønsker, klagen skal fremsættes.

Vil du fremsætte klagen til Lægehuset: klageskema_.pdf
Skemaet afleveres i Lægehuset.

Vil du fremsætte klagen til Region Syddanmark: http://www.regionsyddanmark.dk/wm297074

Vil du fremsætte klagen til Patientombuddet: http://www.patientombuddet.dk/