HENVISNING TIL PRIVATHOSPITALER

 

 

 

 

 

 

Henvisning til privathospitaler og forsikringsbetalte behandlingstilbud:
I henhold til aftale fra 2008 mellem PLO (Praktiserende Lægers Organisation), Sundheds- og Forebyggelsesministeriet samt Danske Regioner, er der udstukket følgende retningslinjer for henvisninger til privathospitaler og forsikringsbetalte behandlingstilbud i forbindelse med konsultation hos egen læge:

 

Man kan ved sygesikringsbetalt konsultation hos egen læge blive undersøgt for diverse helbredslidelser, selv om man senere ønsker en henvisning til behandlingstilbud i det private (selv eller forsikringsbetalt). Det forudsætter at lægen altid anlægger en lægefaglig vurdering og hermed fagligt og etisk indestår for, at henvisningen til videre diagnostik eller behandling er korrekt og relevant. Det er indskærpet, at egen læge ikke kan forventes at blive brugt som ”stempelkontor” for henvisninger til behandlings-/udredningstilbud i det private.
En attestation til et forsikringsselskab er ikke omfattet af landsoverenskomstens regler om henvisninger, og egen læge har derfor ikke pligt til at udfærdige attestationer vederlagsfrit. Det kan være situationer, hvor forsikringsselskaber afkræver specielle attestationer til brug for forsikringsbetalte tilbud (f.eks. efter at der er foretaget henvisning til det offentlige sygehusvæsen). Det kan også være hvis forsikringsselskabet ønsker en henvisning udfærdiget til f.eks. kiropraktorbehandlinger (fraset udvidede lænde-ryg-undersøgelse), som det offentlige ikke giver tilskud til.
Ønsker privathospitaler at der foretages forundersøgelser eller diagnostiske prøver inden privathospitalets egen diagnosticering og evt. behandling, er det ej heller omfattet af landsoverenskomsten (og derved egen-betaling), med mindre lægen selv ville have foretaget disse undersøgelser inden en henvisning til offentligt udrednings- eller behandlingstilbud.
Takster for selvbetalte attestationer eller henvisninger til forsikringsbaserede/egenbetalte udrednings- eller behandlingstilbud fremgår af taksttabellen for Brørup Lægehus - klik her.